Македонија
1. July 2022 - 12:25

60 судии и 13 јавни обвинители од денеска заминуваат во пензија