Македонија
30. March 2016 - 11:14

Дезинсекција за уништување комарци во Илинден

Во рамките на реализацијата на Програмата за заштита на населението од заразни болести за 2016 година, Општина Илинден во координација со екипите на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Скопје, на површина од 50 хектари изврши ларвицидна дезинсекција на водни површини за уништување на ларви од комарци.

Од Општина Илинден информираат дека со третирањето, согласно Елаборатот за спроведување на превентивна дезинсекција за спречување и сузбивање на вектор преносливи заболувања беа опфатени сите водни површини на отворените одводни канали (главни, секундарни и терцијални) во сите населени места, речното корито на Сува Река и вештачката акумулација во Бучинци.

Дезинсекцијата се врши со еколошко средство кое е безопасно по здравјето на луѓето, одобрено и пуштено во промет од Бирото за лекови.

Во Општина Илинден беше извршена и редовната пролетна дератизација за уништување на глодарите, со која беа опфатени околу 300 шахти што се наоѓаат на јавните површини во Општината. Истовремено, се изврши и дезинфекција на сите јавни објекти, како училиштата и домовите на култура.