Бизнис
15. November 2017 - 14:31

Економската состојба во преработувачката индустрија во октомври поповолна

Економската состојба на компаниите во преработувачката индустрија во октомври е поповолна во однос на септември и во однос на октомври лани, а се очекува и зголемување на бројот на вработени во овој сектор.

Државниот завод за статистика денеска објави дека поповолна е состојбата со обезбеденоста на производството со порачки во октомври во однос на септември, а поповолни се и очекувањата за обемот на производство во следните три месеци. Зголемени се и залихите на готовите производи во однос на септември.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во октомври изнесува 66,1 процент од од нормалното искористување.

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на прозводството имаат недостигот на квалификувана работна сила, недоволната странска и домашна побарувачкаи неизвесното економско опкружување.