Македонија
28. January 2020 - 15:43

Град Скопје финансиски поддржа 237 проекти од областа на културата

Град Скопје ги објави добитниците на Конкурсот за финансирање манифестации, проекти и творештво на други корисници и чинители преку кои се остварува локалниот интерес во културата за 2020 година.

– На конкурсот што беше распишан на 18.09.2019 година првпат се аплицираше по електронски пат и пристигнаа 490 комплетни апликации, што е најголем број досега, соопшти Град Скопје.

Пристигнатите апликации беа оценети од шест стручни комисии, составени од претставници на Град Скопје и претставници од културните институции на Градот. Тие водејќи се според критериумите и насоките наведени во објавата на конкурсот, одлучија Град Скопје да поддржи 237 предлог проекти, односно речиси половината од пристигнатите пријави.

Од поддржаните предлог-проекти по 32 им припаѓаат на проектите кои опфаќаат меѓународна соработка и изведбени уметности, 50 се од областа на визуелните уметности и уметност на нови медиуми, 43 проекти од издавачката и библиотечната дејност, 29 од музејската дејност и промоцијата на културното наследство и 51 проекти се поддржани од областа на музичките уметности.

За овој конкурс, градските валсти издвоија 16 милиони денари, а просечниот износ на доделни финансиски средства по проект изнесува 67.500 денари. Проектите што ќе се реализираат на јазици на заедниците, Град Скопје ги поддржа со 25 отсто од вкупно предвидените буџетски средства.

Град Скопје и оваа година повторно стави посебен акцент на поддршката на младински и на студентски проекти.