Македонија
12. December 2019 - 18:53

Што симболизира црвената боја за Македонија

Од психолошка или уметничка гледна точка, црвената боја е симбол на љубов, жртва, издржливост, страст и енергија. Знамињата на македонските востаници биле 
црвени, носејќи порака за вечна борба за слобода. Црвената боја е најчесто присутна 
на македонскиот народни носии. 

.be