Македонија
29. јуни 2022 - 19:09

Собранието ќе ја продолжи 75. седница

– Собранието на Република Северна Македонија вечерва треба да ја продолжи 75. седница со две точки на дневниот ред Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година и Предлог на закон за дополнување на Законот за работните односи, двата по скратена постапка.

Предлог на законот за дополнување на Законот за работните односи, по скратена постапка, се однесува во делот на престанок на договорот за вработување, со предвидување на исклучок за судиите и јавните обвинители и предвидување одредби за продолжување на нивниот мандат. Временската важност на овие одредби, се предлага да трае најмногу до три години се со цел да се постигне пополнетост на местата во судовите и јавните обвинителства.