Македонија
30. March 2017 - 10:32

Водостоите на реките под просекот за март

Водостоите на реките во Македонија се под просекот за март, покажува неделната хидролошка состојба.

Според мерењата на УХМР, потпросечни се нивоата на Вардар кај Скопје, Велес, Јегуновце и Демир Капија, на Треска кај Македонски Брод, на Пчиња кај Катлановска Бања, на Крива Река кај Крива Паланка, на Брегалница кај Штип, на Сатеска кај Ботун и на Струмица кај Сушево.

Драстично пониски од просекот се водостоите на Црн Дрим кај Ложани и на Црна кај Новаци.