Македонија
3. December 2019 - 11:35

Децата со попреченост се уште немаат соодветно образование, реагираат родителите

- Нема кој да ми го чува детето ако имам обврски кои морам надвор да ги завршам, реагира самохрана мајка на дете со попреченоста.

Родителите се жалат дека инклузија во образовниот процес нема. Бараат да добијат домашни асистенти. Исто така нема дидактички материјали во училиштата, ниту пак соодветен  обучен наставен кадар. Статистиките покажуваат дека училиштата бараат да се обезбедат 334 образовни асистенти, што е за 4 пати повеќе од моменталната бројка.

Во 16 скопски основни училишта не подготвиле посебен индивидуален план, а родителите во две од нив одбиле да ги пратат нивните деца со попреченост да посетуваат настава.

Елена Милошовска