Се вчитува...
 • Берово
  -3°
  X

  Берово -3°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -7°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.3 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -9
   Макс. +1
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +3
 • Битола
  -1°
  X

  Битола -1°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -5°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 1 km
   Влажност: 68.9 %
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +7
 • Валандово
  +3°
  X

  Валандово +3°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 55.1 %
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +12
 • Велес
  +1°
  X

  Велес +1°

  Време на мерење: 27/01 03:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.6 %
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +10
 • Виница
  +0°
  X

  Виница +0°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -7°
   Ветер: 32 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.2 %
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +11
 • Гевгелија
  +3°
  X

  Гевгелија +3°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 55.1 %
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +10
 • Гостивар
  -2°
  X

  Гостивар -2°

  Време на мерење: 26/01 22:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 69.4 %
  • Среда
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +13
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  -2°
  X

  Дебар -2°

  Време на мерење: 26/01 22:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 69.4 %
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +1
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +1
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +5
 • Делчево
  -3°
  X

  Делчево -3°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.4 %
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. 0
  • Четврток
   Мин. -10
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +10
 • Дојран
  +3°
  X

  Дојран +3°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 55.1 %
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +13
 • К.Паланка
  -3°
  X

  К.Паланка -3°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.4 %
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. 0
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. 0
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +6
 • Кавадарци
  +0°
  X

  Кавадарци +0°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -7°
   Ветер: 32 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.2 %
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +9
 • Кичево
  -3°
  X

  Кичево -3°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.9 %
  • Среда
   Мин. -13
   Макс. 0
  • Четврток
   Мин. -8
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +8
 • Кочани
  +0°
  X

  Кочани +0°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -7°
   Ветер: 32 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.2 %
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +15
 • Кратово
  -3°
  X

  Кратово -3°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.4 %
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. -1
  • Четврток
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +8
 • Крушево
  null°
  X

  Крушево null°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: null°
   Наликува на: null°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: null %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -8
   Макс. +1
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +7
 • Куманово
  +1°
  X

  Куманово +1°

  Време на мерење: 27/01 03:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.6 %
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +7
 • М.Брод
  -2°
  X

  М.Брод -2°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.1 %
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +12
 • Неготино
  +2°
  X

  Неготино +2°

  Време на мерење: 26/01 22:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 63.9 %
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +9
 • Охрид
  -3°
  X

  Охрид -3°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.9 %
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +1
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +6
 • Прилеп
  -2°
  X

  Прилеп -2°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.1 %
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +1
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +6
 • Радовиш
  +0°
  X

  Радовиш +0°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -7°
   Ветер: 32 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.2 %
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +10
 • Ресен
  -3°
  X

  Ресен -3°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.9 %
  • Среда
   Мин. -10
   Макс. -1
  • Четврток
   Мин. -9
   Макс. +1
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +8
 • С.Николе
  +0°
  X

  С.Николе +0°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -7°
   Ветер: 32 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.2 %
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +7
 • Скопје
  +1°
  X

  Скопје +1°

  Време на мерење: 27/01 03:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.6 %
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +7
 • Струга
  -3°
  X

  Струга -3°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.9 %
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +1
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +6
 • Струмица
  +2°
  X

  Струмица +2°

  Време на мерење: 26/01 22:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 63.9 %
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -7
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +11
 • Тетово
  +0°
  X

  Тетово +0°

  Време на мерење: 26/01 22:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -5°
   Ветер: 19 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 82.3 %
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +13
 • Штип
  +0°
  X

  Штип +0°

  Време на мерење: 27/01 01:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -7°
   Ветер: 32 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.2 %
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +7