Се вчитува...
 • Берово
  +13°
  X

  Берово +13°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.3 %
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +29
 • Битола
  +17°
  X

  Битола +17°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +32
 • Валандово
  +23°
  X

  Валандово +23°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67.6 %
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +37
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +37
 • Велес
  +18°
  X

  Велес +18°

  Време на мерење: 19/08 00:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 55.6 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +33
 • Виница
  +22°
  X

  Виница +22°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.9 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +33
 • Гевгелија
  +23°
  X

  Гевгелија +23°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67.6 %
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +38
  • Сабота
   Мин. +23
   Макс. +37
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +37
 • Гостивар
  +21°
  X

  Гостивар +21°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 37.7 %
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +22
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +32
 • Д.Хисар
  +17°
  X

  Д.Хисар +17°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +31
 • Дебар
  +21°
  X

  Дебар +21°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 37.7 %
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +31
 • Делчево
  +16°
  X

  Делчево +16°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.9 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +33
 • Дојран
  +23°
  X

  Дојран +23°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67.6 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +22
   Макс. +37
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +37
 • К.Паланка
  +16°
  X

  К.Паланка +16°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.9 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +30
 • Кавадарци
  +22°
  X

  Кавадарци +22°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.9 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +36
 • Кичево
  +15°
  X

  Кичево +15°

  Време на мерење: 19/08 00:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 67.3 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +29
 • Кочани
  +22°
  X

  Кочани +22°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.9 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +38
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +38
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +39
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +38
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +38
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +37
 • Кратово
  +16°
  X

  Кратово +16°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.9 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +31
 • Крушево
  +19°
  X

  Крушево +19°

  Време на мерење: 18/08 20:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 26.6 %
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
 • Куманово
  +18°
  X

  Куманово +18°

  Време на мерење: 19/08 00:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 55.6 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +34
 • М.Брод
  +19°
  X

  М.Брод +19°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40.9 %
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +33
 • Неготино
  +22°
  X

  Неготино +22°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.6 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +36
 • Охрид
  +16°
  X

  Охрид +16°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.9 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +30
 • Прилеп
  +19°
  X

  Прилеп +19°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40.9 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +31
 • Радовиш
  +22°
  X

  Радовиш +22°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.9 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +33
 • Ресен
  +15°
  X

  Ресен +15°

  Време на мерење: 19/08 00:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 67.3 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +28
 • С.Николе
  +22°
  X

  С.Николе +22°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.9 %
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +35
 • Скопје
  +18°
  X

  Скопје +18°

  Време на мерење: 19/08 00:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 55.6 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +34
 • Струга
  +16°
  X

  Струга +16°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.9 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +30
 • Струмица
  +22°
  X

  Струмица +22°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.6 %
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +35
 • Тетово
  +25°
  X

  Тетово +25°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 43.8 %
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +34
 • Штип
  +22°
  X

  Штип +22°

  Време на мерење: 18/08 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.9 %
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +35