Се вчитува...
 • Берово
  +2°
  X

  Берово +2°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 71.9 %
  • Петок
   Мин. -8
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. -13
   Макс. 0
  • Недела
   Мин. -10
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -8
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +6
 • Битола
  +5°
  X

  Битола +5°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 59.7 %
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. -9
   Макс. +1
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +9
 • Валандово
  +13°
  X

  Валандово +13°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.5 %
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +13
 • Велес
  +4°
  X

  Велес +4°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.8 %
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. 0
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +12
 • Виница
  +4°
  X

  Виница +4°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.2 %
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. -8
   Макс. 0
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +11
 • Гевгелија
  +13°
  X

  Гевгелија +13°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.5 %
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +17
 • Гостивар
  +2°
  X

  Гостивар +2°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 85.4 %
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +16
 • Д.Хисар
  +5°
  X

  Д.Хисар +5°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 59.7 %
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. -10
   Макс. +1
  • Недела
   Мин. -8
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +9
 • Дебар
  +2°
  X

  Дебар +2°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 85.4 %
  • Петок
   Мин. -6
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +10
 • Делчево
  +5°
  X

  Делчево +5°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.1 %
  • Петок
   Мин. -7
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. -10
   Макс. -2
  • Недела
   Мин. -8
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +11
 • Дојран
  +13°
  X

  Дојран +13°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.5 %
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +13
 • К.Паланка
  +5°
  X

  К.Паланка +5°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.1 %
  • Петок
   Мин. -8
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. -10
   Макс. -1
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +8
 • Кавадарци
  +4°
  X

  Кавадарци +4°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.2 %
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +12
 • Кичево
  +5°
  X

  Кичево +5°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67.5 %
  • Петок
   Мин. -7
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. -12
   Макс. -2
  • Недела
   Мин. -9
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +12
 • Кочани
  +4°
  X

  Кочани +4°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.2 %
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +15
 • Кратово
  +5°
  X

  Кратово +5°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.1 %
  • Петок
   Мин. -6
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -9
   Макс. -1
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +11
 • Крушево
  +3°
  X

  Крушево +3°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36 %
  • Петок
   Мин. -6
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. -9
   Макс. -1
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +12
 • Куманово
  +4°
  X

  Куманово +4°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.8 %
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +5
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +13
 • М.Брод
  +6°
  X

  М.Брод +6°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55 %
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +17
 • Неготино
  +3°
  X

  Неготино +3°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72 %
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +12
 • Охрид
  +4°
  X

  Охрид +4°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 30 km
   Влажност: 68.9 %
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +8
 • Прилеп
  +6°
  X

  Прилеп +6°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55 %
  • Петок
   Мин. -6
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. -8
   Макс. 0
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +9
 • Радовиш
  +4°
  X

  Радовиш +4°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.2 %
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. -9
   Макс. +1
  • Недела
   Мин. -8
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +12
 • Ресен
  +5°
  X

  Ресен +5°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67.5 %
  • Петок
   Мин. -8
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -12
   Макс. -4
  • Недела
   Мин. -10
   Макс. +1
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +9
 • С.Николе
  +4°
  X

  С.Николе +4°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.2 %
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +11
 • Скопје
  +4°
  X

  Скопје +4°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.8 %
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +5
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +13
 • Струга
  +4°
  X

  Струга +4°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 30 km
   Влажност: 68.9 %
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +8
 • Струмица
  +3°
  X

  Струмица +3°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72 %
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +13
 • Тетово
  +2°
  X

  Тетово +2°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 78.1 %
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +18
 • Штип
  +4°
  X

  Штип +4°

  Време на мерење: 22/02 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.2 %
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +11