Се вчитува...
 • Берово
  +4°
  X

  Берово +4°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96.5 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +22
 • Битола
  +8°
  X

  Битола +8°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +24
 • Валандово
  +15°
  X

  Валандово +15°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 100 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +27
 • Велес
  +9°
  X

  Велес +9°

  Време на мерење: 20/10 07:30
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.4 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +25
 • Виница
  +11°
  X

  Виница +11°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.3 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +25
 • Гевгелија
  +15°
  X

  Гевгелија +15°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 100 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +28
 • Гостивар
  +13°
  X

  Гостивар +13°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 78.7 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +27
 • Д.Хисар
  +8°
  X

  Д.Хисар +8°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +24
 • Дебар
  +13°
  X

  Дебар +13°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 78.7 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Делчево
  +8°
  X

  Делчево +8°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 90.2 %
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +25
 • Дојран
  +15°
  X

  Дојран +15°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 100 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +26
 • К.Паланка
  +8°
  X

  К.Паланка +8°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 90.2 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +23
 • Кавадарци
  +11°
  X

  Кавадарци +11°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.3 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +25
 • Кичево
  +7°
  X

  Кичево +7°

  Време на мерење: 20/10 07:30
  • Температура: +7°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.3 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +23
 • Кочани
  +11°
  X

  Кочани +11°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.3 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +29
 • Кратово
  +8°
  X

  Кратово +8°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 90.2 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +24
 • Крушево
  +11°
  X

  Крушево +11°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 98 %
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +23
 • Куманово
  +9°
  X

  Куманово +9°

  Време на мерење: 20/10 07:30
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.4 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +23
 • М.Брод
  +11°
  X

  М.Брод +11°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 98 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +27
 • Неготино
  +12°
  X

  Неготино +12°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +25
 • Охрид
  +7°
  X

  Охрид +7°

  Време на мерење: 20/10 07:30
  • Температура: +7°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.3 %
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +22
 • Прилеп
  +11°
  X

  Прилеп +11°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 98 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +23
 • Радовиш
  +11°
  X

  Радовиш +11°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.3 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +24
 • Ресен
  +7°
  X

  Ресен +7°

  Време на мерење: 20/10 07:30
  • Температура: +7°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.3 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +22
 • С.Николе
  +11°
  X

  С.Николе +11°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.3 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +24
 • Скопје
  +9°
  X

  Скопје +9°

  Време на мерење: 20/10 07:30
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.4 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +23
 • Струга
  +7°
  X

  Струга +7°

  Време на мерење: 20/10 07:30
  • Температура: +7°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.3 %
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +22
 • Струмица
  +12°
  X

  Струмица +12°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +26
 • Тетово
  +12°
  X

  Тетово +12°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 83 %
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +28
 • Штип
  +11°
  X

  Штип +11°

  Време на мерење: 20/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.3 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +24