Се вчитува...
 • Берово
  +7°
  X

  Берово +7°

  Време на мерење: 14/04 20:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.5 %
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +11
 • Битола
  +13°
  X

  Битола +13°

  Време на мерење: 14/04 17:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 25 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.7 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +14
 • Валандово
  +20°
  X

  Валандово +20°

  Време на мерење: 14/04 17:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 31 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +16
 • Велес
  +8°
  X

  Велес +8°

  Време на мерење: 14/04 20:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 61.2 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +14
 • Виница
  +9°
  X

  Виница +9°

  Време на мерење: 14/04 20:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.7 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +14
 • Гевгелија
  +14°
  X

  Гевгелија +14°

  Време на мерење: 14/04 20:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.7 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +17
 • Гостивар
  +7°
  X

  Гостивар +7°

  Време на мерење: 14/04 20:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.5 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +15
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +7°
  X

  Дебар +7°

  Време на мерење: 14/04 20:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.5 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +12
 • Делчево
  +10°
  X

  Делчево +10°

  Време на мерење: 14/04 17:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 50.1 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +13
 • Дојран
  +20°
  X

  Дојран +20°

  Време на мерење: 14/04 17:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 31 %
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +18
 • К.Паланка
  +10°
  X

  К.Паланка +10°

  Време на мерење: 14/04 17:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 50.1 %
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +10
 • Кавадарци
  +14°
  X

  Кавадарци +14°

  Време на мерење: 14/04 17:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 29 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +16
 • Кичево
  +9°
  X

  Кичево +9°

  Време на мерење: 14/04 17:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.2 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +11
 • Кочани
  +14°
  X

  Кочани +14°

  Време на мерење: 14/04 17:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 29 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +18
 • Кратово
  +7°
  X

  Кратово +7°

  Време на мерење: 14/04 20:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.9 %
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +12
 • Крушево
  -1°
  X

  Крушево -1°

  Време на мерење: 14/04 20:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 70.9 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +12
 • Куманово
  +8°
  X

  Куманово +8°

  Време на мерење: 14/04 20:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 61.2 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +16
 • М.Брод
  +12°
  X

  М.Брод +12°

  Време на мерење: 14/04 17:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 29 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40.9 %
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +15
 • Неготино
  +18°
  X

  Неготино +18°

  Време на мерење: 14/04 17:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40.4 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +16
 • Охрид
  +9°
  X

  Охрид +9°

  Време на мерење: 14/04 17:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.2 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +13
 • Прилеп
  +12°
  X

  Прилеп +12°

  Време на мерење: 14/04 17:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 29 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40.9 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +13
 • Радовиш
  +14°
  X

  Радовиш +14°

  Време на мерење: 14/04 17:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 29 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +14
 • Ресен
  +9°
  X

  Ресен +9°

  Време на мерење: 14/04 17:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.2 %
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +10
 • С.Николе
  +9°
  X

  С.Николе +9°

  Време на мерење: 14/04 20:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.7 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +13
 • Скопје
  +8°
  X

  Скопје +8°

  Време на мерење: 14/04 20:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 61.2 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +16
 • Струга
  +9°
  X

  Струга +9°

  Време на мерење: 14/04 17:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.2 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +11
 • Струмица
  +11°
  X

  Струмица +11°

  Време на мерење: 14/04 20:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.3 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +16
 • Тетово
  +12°
  X

  Тетово +12°

  Време на мерење: 14/04 20:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 19 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 60.1 %
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +16
 • Штип
  +9°
  X

  Штип +9°

  Време на мерење: 14/04 20:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.7 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +14