Се вчитува...
 • Берово
  -5°
  X

  Берово -5°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: -5°
   Наликува на: -5°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96.6 %
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +12
 • Битола
  +1°
  X

  Битола +1°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89.5 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +8
 • Валандово
  +0°
  X

  Валандово +0°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: +0°
   Наликува на:
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.6 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +13
 • Велес
  -3°
  X

  Велес -3°

  Време на мерење: 26/01 02:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.4 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +10
 • Виница
  -1°
  X

  Виница -1°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 81.8 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +11
 • Гевгелија
  +0°
  X

  Гевгелија +0°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: +0°
   Наликува на:
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.6 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +16
 • Гостивар
  +4°
  X

  Гостивар +4°

  Време на мерење: 25/01 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 86.8 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +15
 • Д.Хисар
  +1°
  X

  Д.Хисар +1°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89.5 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +11
 • Дебар
  +4°
  X

  Дебар +4°

  Време на мерење: 25/01 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 86.8 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +9
 • Делчево
  +0°
  X

  Делчево +0°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -4°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.7 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +10
 • Дојран
  +0°
  X

  Дојран +0°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: +0°
   Наликува на:
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.6 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +14
 • К.Паланка
  +0°
  X

  К.Паланка +0°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -4°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.7 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +8
 • Кавадарци
  -1°
  X

  Кавадарци -1°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 81.8 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +10
 • Кичево
  +5°
  X

  Кичево +5°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 95.9 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +11
 • Кочани
  -1°
  X

  Кочани -1°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 81.8 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +15
 • Кратово
  +0°
  X

  Кратово +0°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -4°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.7 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +9
 • Крушево
  +5°
  X

  Крушево +5°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 76.9 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
 • Куманово
  -3°
  X

  Куманово -3°

  Време на мерење: 26/01 02:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.4 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +7
 • М.Брод
  +5°
  X

  М.Брод +5°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 76.9 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +14
 • Неготино
  -1°
  X

  Неготино -1°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.8 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +10
 • Охрид
  +5°
  X

  Охрид +5°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 95.9 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +9
 • Прилеп
  +5°
  X

  Прилеп +5°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 76.9 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +7
 • Радовиш
  -1°
  X

  Радовиш -1°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 81.8 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
 • Ресен
  +5°
  X

  Ресен +5°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 95.9 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +8
 • С.Николе
  -1°
  X

  С.Николе -1°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 81.8 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +8
 • Скопје
  -3°
  X

  Скопје -3°

  Време на мерење: 26/01 02:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.4 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +7
 • Струга
  +5°
  X

  Струга +5°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 95.9 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +9
 • Струмица
  -1°
  X

  Струмица -1°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.8 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +12
 • Тетово
  +7°
  X

  Тетово +7°

  Време на мерење: 25/01 22:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 8 km
   Влажност: 79.5 %
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +14
 • Штип
  -1°
  X

  Штип -1°

  Време на мерење: 26/01 01:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 81.8 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +8