Се вчитува...
 • Берово
  +17°
  X

  Берово +17°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 90.3 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +25
 • Битола
  +22°
  X

  Битола +22°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.6 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +30
 • Валандово
  +29°
  X

  Валандово +29°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +29°
   Наликува на: +29°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40.8 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +32
 • Велес
  +20°
  X

  Велес +20°

  Време на мерење: 24/06 18:30
  • Температура: +20°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 82.9 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +30
 • Виница
  +24°
  X

  Виница +24°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.6 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +27
 • Гевгелија
  +29°
  X

  Гевгелија +29°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +29°
   Наликува на: +29°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40.8 %
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +34
 • Гостивар
  +21°
  X

  Гостивар +21°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 52.2 %
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +30
 • Д.Хисар
  +22°
  X

  Д.Хисар +22°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.6 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +29
 • Дебар
  +21°
  X

  Дебар +21°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 52.2 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
 • Делчево
  +21°
  X

  Делчево +21°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 73 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Дојран
  +29°
  X

  Дојран +29°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +29°
   Наликува на: +29°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40.8 %
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +31
 • К.Паланка
  +21°
  X

  К.Паланка +21°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 73 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +25
 • Кавадарци
  +24°
  X

  Кавадарци +24°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.6 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +31
 • Кичево
  +21°
  X

  Кичево +21°

  Време на мерење: 24/06 18:30
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 56.4 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +27
 • Кочани
  +24°
  X

  Кочани +24°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.6 %
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +38
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +31
 • Кратово
  +21°
  X

  Кратово +21°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 73 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Крушево
  +17°
  X

  Крушево +17°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +26
 • Куманово
  +20°
  X

  Куманово +20°

  Време на мерење: 24/06 18:30
  • Температура: +20°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 82.9 %
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +29
 • М.Брод
  +17°
  X

  М.Брод +17°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 90.9 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +31
 • Неготино
  +23°
  X

  Неготино +23°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 73.9 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +31
 • Охрид
  +21°
  X

  Охрид +21°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.6 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +29
 • Прилеп
  +17°
  X

  Прилеп +17°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 90.9 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
 • Радовиш
  +24°
  X

  Радовиш +24°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.6 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Ресен
  +22°
  X

  Ресен +22°

  Време на мерење: 24/06 18:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 56.6 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +25
 • С.Николе
  +24°
  X

  С.Николе +24°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.6 %
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +29
 • Скопје
  +20°
  X

  Скопје +20°

  Време на мерење: 24/06 18:30
  • Температура: +20°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 82.9 %
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +29
 • Струга
  +21°
  X

  Струга +21°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.6 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +29
 • Струмица
  +23°
  X

  Струмица +23°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 73.9 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +29
 • Тетово
  +26°
  X

  Тетово +26°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +27°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 7 km
   Влажност: 55.7 %
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +31
 • Штип
  +24°
  X

  Штип +24°

  Време на мерење: 24/06 17:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.6 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +30