Се вчитува...
 • Берово
  +10°
  X

  Берово +10°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 83.3 %
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +13
 • Битола
  +17°
  X

  Битола +17°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51.6 %
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +14
 • Валандово
  +15°
  X

  Валандово +15°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79 %
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +16
 • Велес
  +10°
  X

  Велес +10°

  Време на мерење: 22/10 21:30
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.5 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +14
 • Виница
  +15°
  X

  Виница +15°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.5 %
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +15
 • Гевгелија
  +15°
  X

  Гевгелија +15°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +18
 • Гостивар
  +15°
  X

  Гостивар +15°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 74.9 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +19
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +15°
  X

  Дебар +15°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 74.9 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +14
 • Делчево
  +12°
  X

  Делчево +12°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.6 %
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +15
 • Дојран
  +15°
  X

  Дојран +15°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +16
 • К.Паланка
  +12°
  X

  К.Паланка +12°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.6 %
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +14
 • Кавадарци
  +15°
  X

  Кавадарци +15°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.5 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +16
 • Кичево
  +9°
  X

  Кичево +9°

  Време на мерење: 22/10 21:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.3 %
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +14
 • Кочани
  +15°
  X

  Кочани +15°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.5 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +19
 • Кратово
  +12°
  X

  Кратово +12°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.6 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +15
 • Крушево
  +9°
  X

  Крушево +9°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 84.3 %
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +12
 • Куманово
  +10°
  X

  Куманово +10°

  Време на мерење: 22/10 21:30
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.5 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +15
 • М.Брод
  +14°
  X

  М.Брод +14°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.1 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +18
 • Неготино
  +14°
  X

  Неготино +14°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.9 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +16
 • Охрид
  +11°
  X

  Охрид +11°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.4 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +15
 • Прилеп
  +14°
  X

  Прилеп +14°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.1 %
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +13
 • Радовиш
  +15°
  X

  Радовиш +15°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.5 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +14
 • Ресен
  +9°
  X

  Ресен +9°

  Време на мерење: 22/10 21:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.3 %
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +13
 • С.Николе
  +15°
  X

  С.Николе +15°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.5 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +15
 • Скопје
  +10°
  X

  Скопје +10°

  Време на мерење: 22/10 21:30
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.5 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +15
 • Струга
  +11°
  X

  Струга +11°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.4 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +15
 • Струмица
  +14°
  X

  Струмица +14°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.9 %
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +15
 • Тетово
  +19°
  X

  Тетово +19°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 15 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 58.1 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +19
 • Штип
  +15°
  X

  Штип +15°

  Време на мерење: 22/10 20:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.5 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +15