Се вчитува...
 • Берово
  +6°
  X

  Берово +6°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96.6 %
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +18
 • Битола
  +5°
  X

  Битола +5°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96.6 %
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +19
 • Валандово
  +12°
  X

  Валандово +12°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88.1 %
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Велес
  +12°
  X

  Велес +12°

  Време на мерење: 28/05 07:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.6 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +20
 • Виница
  +10°
  X

  Виница +10°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.8 %
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +20
 • Гевгелија
  +12°
  X

  Гевгелија +12°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88.1 %
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +24
 • Гостивар
  +10°
  X

  Гостивар +10°

  Време на мерење: 28/05 02:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 71.1 %
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +23
 • Д.Хисар
  +5°
  X

  Д.Хисар +5°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96.6 %
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +19
 • Дебар
  +10°
  X

  Дебар +10°

  Време на мерење: 28/05 02:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 71.1 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +20
 • Делчево
  +7°
  X

  Делчево +7°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 98.6 %
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +20
 • Дојран
  +12°
  X

  Дојран +12°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88.1 %
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +24
 • К.Паланка
  +7°
  X

  К.Паланка +7°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 98.6 %
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +19
 • Кавадарци
  +10°
  X

  Кавадарци +10°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.8 %
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +22
 • Кичево
  +9°
  X

  Кичево +9°

  Време на мерење: 28/05 07:30
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.5 %
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +17
 • Кочани
  +10°
  X

  Кочани +10°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.8 %
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +25
 • Кратово
  +7°
  X

  Кратово +7°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 98.6 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +18
 • Крушево
  +8°
  X

  Крушево +8°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 96.7 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +17
 • Куманово
  +12°
  X

  Куманово +12°

  Време на мерење: 28/05 07:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.6 %
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +23
 • М.Брод
  +8°
  X

  М.Брод +8°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 96.7 %
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +21
 • Неготино
  +12°
  X

  Неготино +12°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88.1 %
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +22
 • Охрид
  +9°
  X

  Охрид +9°

  Време на мерење: 28/05 07:30
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.5 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +18
 • Прилеп
  +8°
  X

  Прилеп +8°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 96.7 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +20
 • Радовиш
  +10°
  X

  Радовиш +10°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.8 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +21
 • Ресен
  +9°
  X

  Ресен +9°

  Време на мерење: 28/05 07:30
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.5 %
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +16
 • С.Николе
  +10°
  X

  С.Николе +10°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.8 %
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Скопје
  +12°
  X

  Скопје +12°

  Време на мерење: 28/05 07:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.6 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Струга
  +9°
  X

  Струга +9°

  Време на мерење: 28/05 07:30
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.5 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +18
 • Струмица
  +12°
  X

  Струмица +12°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88.1 %
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Тетово
  +11°
  X

  Тетово +11°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 15 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 79.6 %
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +24
 • Штип
  +10°
  X

  Штип +10°

  Време на мерење: 28/05 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.8 %
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +22