Се вчитува...
 • Берово
  +9°
  X

  Берово +9°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.3 %
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +20
 • Битола
  +13°
  X

  Битола +13°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.1 %
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +22
 • Валандово
  +18°
  X

  Валандово +18°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 41.9 %
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Велес
  +12°
  X

  Велес +12°

  Време на мерење: 04/10 01:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 62.2 %
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Виница
  +12°
  X

  Виница +12°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.7 %
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Гевгелија
  +18°
  X

  Гевгелија +18°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 41.9 %
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +26
 • Гостивар
  +11°
  X

  Гостивар +11°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 58.2 %
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +24
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +11°
  X

  Дебар +11°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 58.2 %
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Делчево
  +6°
  X

  Делчево +6°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 90.7 %
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +23
 • Дојран
  +18°
  X

  Дојран +18°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 41.9 %
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
 • К.Паланка
  +6°
  X

  К.Паланка +6°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 90.7 %
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +21
 • Кавадарци
  +12°
  X

  Кавадарци +12°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.7 %
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +24
 • Кичево
  +11°
  X

  Кичево +11°

  Време на мерење: 03/10 21:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.5 %
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +21
 • Кочани
  +12°
  X

  Кочани +12°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.7 %
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +26
 • Кратово
  +6°
  X

  Кратово +6°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 90.7 %
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +21
 • Крушево
  +6°
  X

  Крушево +6°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 70.3 %
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +22
 • Куманово
  +11°
  X

  Куманово +11°

  Време на мерење: 04/10 02:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 6 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.5 %
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +22
 • М.Брод
  +12°
  X

  М.Брод +12°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 60.8 %
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +25
 • Неготино
  +15°
  X

  Неготино +15°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.1 %
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +24
 • Охрид
  +11°
  X

  Охрид +11°

  Време на мерење: 03/10 21:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.5 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +21
 • Прилеп
  +12°
  X

  Прилеп +12°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 60.8 %
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +21
 • Радовиш
  +12°
  X

  Радовиш +12°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.7 %
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Ресен
  +11°
  X

  Ресен +11°

  Време на мерење: 03/10 21:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.5 %
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +21
 • С.Николе
  +12°
  X

  С.Николе +12°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.7 %
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Скопје
  +11°
  X

  Скопје +11°

  Време на мерење: 04/10 02:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 6 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.5 %
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +22
 • Струга
  +11°
  X

  Струга +11°

  Време на мерење: 03/10 21:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.5 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +21
 • Струмица
  +15°
  X

  Струмица +15°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.1 %
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +24
 • Тетово
  +15°
  X

  Тетово +15°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 15 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 65.9 %
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +26
 • Штип
  +12°
  X

  Штип +12°

  Време на мерење: 03/10 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.7 %
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +22