Се вчитува...
 • Берово
  +23°
  X

  Берово +23°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 26.3 %
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +20
 • Битола
  +25°
  X

  Битола +25°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 39.7 %
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +23
 • Валандово
  +27°
  X

  Валандово +27°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 38.1 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +28
 • Велес
  +26°
  X

  Велес +26°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 39 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Виница
  +26°
  X

  Виница +26°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 35.5 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +26
 • Гевгелија
  +27°
  X

  Гевгелија +27°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 38.1 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +29
 • Гостивар
  +25°
  X

  Гостивар +25°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.1 %
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +26
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +25°
  X

  Дебар +25°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.1 %
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +18
 • Делчево
  +24°
  X

  Делчево +24°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 21.1 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
 • Дојран
  +27°
  X

  Дојран +27°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 38.1 %
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +29
 • К.Паланка
  +24°
  X

  К.Паланка +24°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 21.1 %
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +19
 • Кавадарци
  +26°
  X

  Кавадарци +26°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 35.5 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +27
 • Кичево
  +25°
  X

  Кичево +25°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 50 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Кочани
  +26°
  X

  Кочани +26°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 35.5 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +30
 • Кратово
  +24°
  X

  Кратово +24°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 21.1 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +24
 • Крушево
  +24°
  X

  Крушево +24°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 47.8 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Куманово
  +26°
  X

  Куманово +26°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 39 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +27
 • М.Брод
  +24°
  X

  М.Брод +24°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 47.8 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Неготино
  +27°
  X

  Неготино +27°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 38.1 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +28
 • Охрид
  +22°
  X

  Охрид +22°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 50.4 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +17
 • Прилеп
  +24°
  X

  Прилеп +24°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 47.8 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
 • Радовиш
  +26°
  X

  Радовиш +26°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 35.5 %
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +25
 • Ресен
  +25°
  X

  Ресен +25°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 50 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +21
 • С.Николе
  +26°
  X

  С.Николе +26°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 35.5 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +25
 • Скопје
  +26°
  X

  Скопје +26°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 39 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +22
 • Струга
  +22°
  X

  Струга +22°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 50.4 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +17
 • Струмица
  +27°
  X

  Струмица +27°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 38.1 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +27
 • Тетово
  +24°
  X

  Тетово +24°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 39 %
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +28
 • Штип
  +26°
  X

  Штип +26°

  Време на мерење: 20/09 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 35.5 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +25