Се вчитува...
 • Берово
  +9°
  X

  Берово +9°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 54.4 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +18
 • Битола
  +10°
  X

  Битола +10°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.3 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +21
 • Валандово
  +13°
  X

  Валандово +13°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.1 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Велес
  +12°
  X

  Велес +12°

  Време на мерење: 24/04 01:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 62.2 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Виница
  +12°
  X

  Виница +12°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.7 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +21
 • Гевгелија
  +13°
  X

  Гевгелија +13°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.1 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Гостивар
  +14°
  X

  Гостивар +14°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 58.8 %
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Д.Хисар
  +10°
  X

  Д.Хисар +10°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.3 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +21
 • Дебар
  +14°
  X

  Дебар +14°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 58.8 %
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +17
 • Делчево
  +11°
  X

  Делчево +11°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.9 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +20
 • Дојран
  +13°
  X

  Дојран +13°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.1 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
 • К.Паланка
  +11°
  X

  К.Паланка +11°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.9 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +19
 • Кавадарци
  +12°
  X

  Кавадарци +12°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.7 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Кичево
  +11°
  X

  Кичево +11°

  Време на мерење: 23/04 20:30
  • Температура: +11°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 71.2 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +18
 • Кочани
  +12°
  X

  Кочани +12°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.7 %
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Кратово
  +11°
  X

  Кратово +11°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.9 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +19
 • Крушево
  +7°
  X

  Крушево +7°

  Време на мерење: 23/04 20:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.1 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +20
 • Куманово
  +12°
  X

  Куманово +12°

  Време на мерење: 24/04 01:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 62.2 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +22
 • М.Брод
  +9°
  X

  М.Брод +9°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 73.4 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Неготино
  +13°
  X

  Неготино +13°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.1 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Охрид
  +12°
  X

  Охрид +12°

  Време на мерење: 23/04 20:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.9 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +17
 • Прилеп
  +9°
  X

  Прилеп +9°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 73.4 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +20
 • Радовиш
  +12°
  X

  Радовиш +12°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.7 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +20
 • Ресен
  +11°
  X

  Ресен +11°

  Време на мерење: 23/04 20:30
  • Температура: +11°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 71.2 %
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +18
 • С.Николе
  +12°
  X

  С.Николе +12°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.7 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Скопје
  +12°
  X

  Скопје +12°

  Време на мерење: 24/04 01:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 62.2 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +22
 • Струга
  +12°
  X

  Струга +12°

  Време на мерење: 23/04 20:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.9 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +17
 • Струмица
  +13°
  X

  Струмица +13°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.1 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Тетово
  +17°
  X

  Тетово +17°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 64.1 %
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +22
 • Штип
  +12°
  X

  Штип +12°

  Време на мерење: 23/04 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.7 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22