Македонија
5. November 2015 - 17:21

Трајановски во Шуто Оризари

Градоначалниците на Скопје и Шуто Оризари најавија засилен развој на општината и подобрување на условите за живот во овој дел на Скопје.

Средбата која беше дел од 13-от циклус на посети на скопските оштини од страна на градскиот татко, според Трајановски и Бајрам беше плодна и од неа произлегоа решенија на низа проблеми со кои се соочуваат жителите на ромската населба.

Во моментов во Шуто Оризари се спроведуваат низа проекти како инфраструктурни така и комунални.