Македонија
8. May 2017 - 15:12

Во кичевските училишта поставени вреќи за собирање пластичен отпад

Во рамките на проектот „Иновативни локални алатки и пилот тестирање за селектирање, собирање и рециклирање на ПЕТ пластичен отпад од домаќинствата во Кичево“, кој го спроведува Центарот за развој на заедницата,  денеска во кичевските училишта се поставија „Џамбо вреќи“ и постери со правила.

Здружението Центар за развој на заедницата, Кичево во соработка со три основни  - Санде Штерјоски, Кузман Јосифоски - Питу и Д-р Владимир Полежиноски и две средни училишта  - Мирко Милески и Дрита од Кичево и откупна фирма Евроконтакти од Прилеп, во следните 16 месеци, започнувајќи од јануари 2017 година до 30 април 2018 година во Кичево започна да го спроведува проектот „Иновативни локални алатки и пилот тестирање за селектирање, собирање и рециклирање на ПЕТ пластичен отпад од домаќинствата во Кичево“.

Проектот е со вкупен буџет од 46.637 американски долари, од кои 24.538 американски долари се обезбедени од страна на Глобалниот еколошки фонд програма за мали грантови Македонија, додека остатокот е обезбеден со учество на Здружението Центар за развој на заедницата Кичево, петте училишта и откупната фирма Евроконтакти од Прилеп.

Четворицата едукатори веќе работат со учениците од основните и средните училишта во делот на едукација на самите ученици за целокупниот процес и на собирање, селекција и рециклирање на самата пластика. Во рамки на проектот  на повеќе собирни пунктови во кичевските училишта денес  беа поставени „Џамбо вреќи„ и постери со правила, истакна Елизабета Ристеска, проектен координатор.