X

ТВ Програма

 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:15
  ТОП ШОП
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  БАЛКАНСКА ПРИКАЗНА
  13:20
  ТОП ШОП
  13:50
  НЕВЕРСТВО
  15:35
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БАЛКАНСКА ПРИКАЗНА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  22:30
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  23:00
  ВЕСТИ
  00:00
  ПОЛИЦИСКА КРВ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:15
  ТОП ШОП
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  БАЛКАНСКА ПРИКАЗНА
  12:50
  ТОП ШОП
  13:50
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  15:00
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БАЛКАНСКА ПРИКАЗНА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  22:30
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  23:00
  ВЕСТИ
  00:15
  ПОЛИЦИСКА КРВ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:15
  ТОП ШОП
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  БАЛКАНСКА ПРИКАЗНА
  12:50
  ТОП ШОП
  13:50
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  15:00
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БАЛКАНСКА ПРИКАЗНА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  22:30
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  23:20
  ВЕСТИ
  00:15
  ПОЛИЦИСКА КРВ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:15
  ТОП ШОП
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  БАЛКАНСКА ПРИКАЗНА
  12:50
  ТОП ШОП
  13:50
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  15:00
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БАЛКАНСКА ПРИКАЗНА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  22:30
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  23:00
  ВЕСТИ
  00:15
  ПОЛИЦИСКА КРВ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:15
  ТОП ШОП
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  БАЛКАНСКА ПРИКАЗНА
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  14:40
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  МАЛИТЕ СОНЦА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  22:30
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  23:00
  ВЕСТИ
  00:15
  ПОЛИЦИСКА КРВ
 • 07:00
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  07:45
  ПРЕЧЕК НА МОШТИТЕ НА СВЕТИ ЃОРЃИ КРАТОВСКИ - ПРЕНОС ВО ЖИВО
  10:00
  КАЧАМАК
  12:00
  РОМАНТИЧНОТО МААЛО
  13:00
  ЅВЕЗДИТЕ НА ГРАНД
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МЕРАК МЕАНА
  18:00
  ЛИСТА ЗА 300
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  РОМАНТИЧНОТО МААЛО
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ЅВЕЗДИТЕ НА ГРАНД
  00:20
  ПЕЛИН И МЕД
 • 07:20
  МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
  08:30
  ЗАПЕЈ ЗОРО
  10:00
  КАЧАМАК
  12:00
  МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
  12:40
  РОМАНТИЧНОТО МААЛО
  14:00
  НИКОГАШ НЕ Е ДОЦНА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МЕРАК МЕАНА
  18:00
  ЛИСТА ЗА 300
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  РОМАНТИЧНОТО МААЛО
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  НИКОГАШ НЕ Е ДОЦНА
  23:30
  СПЕЦИЈАЛ - ЅВЕЗДИТЕ НА ГРАНД
  00:45
  ТАЈНИОТ ЗАКОН